Voorbeeld van de inhoud van de HOVAWART lesmethode

blz13 W

Blz14 15 W

Blz16 17 W

Blz18 19 W